Norlänningar lever kortast tid

Norrlänningar lever kortare än övriga befolkningen i Sverige.

Det visar statistik från Statistiska Centralbyrån.

Det är skogslänen i Norrland, och Värmland och Dalarna som har lägst medellivslängd. Allra kortast lever man i Norrbotten, där medellivslängden är 79,2 år.

Medan sydvästra Sverige med Hallands län har den högsta medellivslängden med 81,4 år.