Hög arbetsbelastning har lett till sjukskrivningar

Personalen på plan- och miljökontoret i Örnsköldsvik mår allt sämre och framför allt är det kvinnorna som sjukskriver sig.

Orsaken beror bland annat på en hög arbetsbelastning.

Örnsköldsviks kommun har varit inne i en expansiv period under några år vilket fört med sig att arbetsbördan har ökat markant hos plan- och miljöförvaltningen. I takt med mer arbete har hälsotalet sjunkit markant och det är framförallt kvinnorna som syns i den här dystra statistiken.

I dag får förvaltningen 1 miljon extra av kommunstyrelsen vilket innebär knappt tre nya tjänster. Dessutom ska personal och arbetsledning försöka hitta åtgärder för att komma tillrätta med de ökade sjukskrivningstalen.