Naturum både försenas och blir dyrare

Naturum, upplevelsemusséet vid Skuleberget blir 6 miljoner kronor dyrare än beräknat.

Bygget blir dyrare eftersom tillgängligheten för funktionshindrade måste bli bättre och bygget har blivit större än vad som var planerat från början.

Dessutom har miljö- och designambitionerna höjts: bland annat vill man ha ett stengolv med natursten från Höga Kusten.

Totalkostnaden för Naturum beräknas nu till 34 miljoner kronor, coh det kan också ta längre tid än vad som var planerat.

Naturrummet kommer att visa både permanenta och tilfälliga utställningar om Höga Kusten och Skuleskogens nationalpark.