Allt fler överklagar socialförsäkringsärenden

Allt fler länsbor överklagar nu avslag på socialförsäkringsärenden när Försäkringskassan har skärpt reglerna. Det här märks både hos länsrätten och hos landstingets personalnämnd, berättar Tidningen Ångermanland.

På länsrätten var det 417 socialförsäkringsmål förra året och det var en ökning med 28 procent jämfört med året innan. Och ökningen fortsätter också i år. Förklaringen är, enligt länsrättens chef Ylva Johansson, att indragningen av sjukpenningen har ökat och att Försäkringskassan gör noggrannare utredningar. En annan grupp som ökar är arbetsskadorna.

Hos landstingets patientnämnd ökade ärendena i fjol med fem procent.