Kvinnorna i länet jämställda

Situationen för kvinnorna i länet är i stort bra, men det finns också problem. Det säger Maria Antonic, sakkunnig inom jämställdhet på länsstyrelsen.