Antalet kvinnliga chefer i länet ökar

Jämställdhetssituationen i länet ser i stort sett bra ut. Det säger Maria Antonic, sakkunnig inom jämställdhet på länsstyrelsen i Västernorrland.

.

En sammanställning hon gjort visar att antalet kvinnliga chefer ökar och att fördelningen av föräldraledighetsdagar mellan könen är bättre än riksgenomsnittet.

Men sammanställningen visar inte bara på bra saker. Bland annat skulle Maria Antonic vilja se fler kvinnliga chefer i den privata sektorn.