Distriktsläkare kritiseras för brister

En distriktsläkare vid vårdcentralen i Junsele kritiseras av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, för bristande omhändertagande av en patient.

Patienten, en äldre kvinna, avled i december 2003 sedan hon i dåligt tillstånd skickats till Sollefteå sjukhus. Hennes njurfunktion var nedsatt och det borde ha kontrollerats med hänsyn till hennes medicinering, skriver nämnden.

Det blir inga disciplinära påföljder eftersom ansvarsnämnden och Socialstyrelsen anser att familjeläkaren i övrigt skött sitt arbete och att kvinnans sjukdomstillstånd var svårbedömt.