Kvinnors sjukdomssymptom missas i vården

Kvinnor får billigare medicin och det satsas mindre på rehabilitering efter sjukdomar och skador.

Trots att hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor är det inte alltid som läkarna känner igen symptomen, som i första hand är beskrivna utifrån hur män upplever en hjärtinfarkt. Det säger Margareta Brodin som är företagsläkare i Härnösand och deltog vid en temadag om kvinnors hälsa i Härnösand i dag.