Snöröjningen dyr affär för länets kommuner

Den bistra vintern med kraftigt snöfall ser ut att bli en dyr affär för flera av länets kommuner.
I Sundsvall har vinterväghållningen hittills i år kostat drygt 3 miljoner kronor mer än under samma period förra året.

Och den totala årsbudgeten på 26,5 miljoner kronor kommer troligen att överskridas med cirka 5 miljoner.

Örnsköldsviks kommun räknar också med ökade kostnader för plogning, sandning med mera. De 20 miljoner som budgeterats för ändamålet lär inte räcka.

I Härnösand ligger väghållningen ute på entreprenad hos NCC, så även om det i verkligheten skulle kosta mer än de 6 miljoner som företaget fakturerar för jobbet blir det inget som märks nämnvärt i kommun-kassan.