Plats för vuxensamtal

En samtalsbyrå för vuxna.
Det vill socionom Christina Johansson öppna i Örnsköldsvik. Sedan tidigare finns en sådan byrå för ungdomar men behovet finns också för vuxna , anser hon:

Christina Johansson, socionom i Örnsköldsvik som nu skickat sitt förslag till kommunen och till landstinget.
Hon intervjuades av Tullamaja Fogelberg och Ulf Thonman.