Granne märkte ingenting

Margit Grenmyr är granne i huset där dråpet skedde, men hon hörde inget av det som hände i natt:

sa Margit Grenmyr.
Reporter Ulla Öhman