Bristande information till invandrade förstagångsväljare

Om bara några månader är det val i Sverige, och totalt ska mer än en halv miljon svenskar rösta för första gången. Nästan 90.000 av förstagångsväljarna är svenskar som blivit medborgare efter förra valet, 2002.

I Västernorrlands län finns drygt 600 förstagångsväljare med utländs bakgrund.

Hur ser då den politiska informationen till våra nya svenskar ut? Mohammed Abu Jarour i Östersund blev svensk medborgare i mars i år tycker inte att han fått tillräcklig information. Han önskar att han hade fått informationsmaterial från de olika partierna men istället får Mohammed veta det viktigaste genom familj och vänner. Men de som saknar sådana kontakter missar viktig information, säger han.