Infektionsklinik har anmält sig själva till socialstyrelsen

Infektionskliniken på Sundsvalls sjukhus har anmält sig själv till socialstyrelsen, efter att en man i 75-årsåldern ramlat ur sin säng.

Mannen, som nyligen opererat höften, mådde illa och skulle kliva upp för att gå på toa. Det fanns ingen personal i rummet och sängen hade inga grindar. Den äldre mannen ramlade ur sängen och fick en fraktur på benet och inre blödningar.

Socialstyrelsen ska nu titta närmare på olyckan. Enligt den anmälan som infektionskliniken gjort, kan det bli aktuellt att förse sängarna med grindar i framtiden, men det finns inga regler om grindar.