Säkerhetstänkandet i Sverige är outvecklat

Vi har tidigare berättat om de många stölderna i Sveriges kyrkor och muséer. Sverige struntar i det internationella samarbetet och säkerhetstänkandet i Sverige är outvecklat, enligt en rapport om kulturarvsbrott från Brottsförebyggandet rådet.

Efter stöldvågen i Västernorrlands kyrkor och kapell, har flera kyrkor installerat larm och särskilt värdefulla föremål har flyttats från hembygdsgårdar och muséer till Länsmuséet i Härnösand.

Men eftersom det ekonomiska värdet på föremålen är så lågt, polisanmäls ofta inte stölderna.

En anledning till de många stölderna i Sverige; 20 procent fler stölder på muséer än i något annat nordiskt land, är att muséerna lägger stor vikt vid att besökarna ska kunna röra sig fritt bland föremålen. Alternativet blir en mer anonym upplevelse, säger Andres Carlsson, museolog på Norra bergets hantverksmuseum i Sundsvall.