Fyra nya naturreservat i länet

Fyra nya naturreservat har bildats i länet.
Länsstyrelsen har beslutat att Långsjöberget, Sollefteå, Getingstaliden, Örnsköldsvik, Godgrubberget och Lidberget, i Kramfors ska bli naturreservat.

Anledningen är att områdena har mycket höga skogsbiologiska värden. I länet finns nu 112 naturreservat som totalt omfattar 27500 hektar skog.