Tvist om tandläkarräkning i Sollefteå

Socialnämnden i Sollefteå vill inte betala en tandläkarräkning på drygt 100.000 kronor för en kvinna i kommunen.
Länsrätten har beslutat att socialtjänsten ska ge kvinnan ekonomiskt bistånd och betala tandläkarräkningen.

Men socialnämnden skriver i ett överklagande, att kvinnan sbesvär med tänderna beror på biverkningar av mediciner, och att sjukvården därför borde stå för kostnaderna.
Nu ligger ärendet hos kammarrätten i Sundsvall för avgörande.