LRF vill ha ny jordbrukspolitik

LRF, Lantbrukarnas riksförbund, vill ha en ny jordbrukspolitik.
Det handlar bland annat om att satsa på bioenergi, ursprungsmärka allt kött och sänka skatten på diesel för lantbrukets arbetsmaskiner.
Enligt LRF skulle de här åtgärderna ge 35000 nya jobb i Sverige.