Ökad konkurrens ger höjda virkespriser

Priserna på virke stiger nu för första gången på 15 år.

Konkurrensen om skogsråvaran har ökat när bioenergiindustrin växer.

Roger Johansson, projektledare på LRF, tycker att det är dags för en prishöjning.

- Det är viktigt att man som skogsägare har fler ben att stå på, säger han om att bioenergiinustrin köper träråvara.

Jerker Karlsson, VD på SCA Skog, har märkt av den kraftigt ökade efterfrågan på virke.

- Det är ju en stark kamp om råvaran från alla kanter, så man måste nog jobba ganska ordentligt för att få tag på den råvara som behövs till industrin, säger han.