Svenskarna tror på Sverige som turistland

Nio av tio tror att Sverige har blivit mer attraktivt som turistland de senaste tio åren.
Det visar en undersökning från Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare.
Och turistnäringen väntas växa kraftigt i framtiden.
Det betyder att de 172 miljarder som svensk turism omsätter idag kan växa till betydligt större belopp.
Det betyder också att de 130 000 människor som jobbar i branschen kan bli många, många fler.