Prostatacancer allt vanligare

Sju av tio män vill bli testade för prostatacancer.
Det visar en ny TEMO-undersökning.
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen och år 2004 fick närmare 10 000 svenska män diagnosen prostatacancer och antalet drabbade har ökat kraftigt under de senaste åren.

Endast hälften av svenskarna känner till prostatacancer. 35 procent av svenskarna vet inte att prostatan finns i underlivet och endast hälften av de tillfrågade vet att det finns tester för att upptäcka prostatacancer.