Öppen idyll täcks av granar

Det öppna landskapet är ett minne blott för de boende på halvön Vojen i Graningesjön. Nästa höst ska SCA plantera ett granfröplantage på området och då kommer betesmarken att täckas av 6-8 meter höga granar.

Den öppna marken har de senaste åren använts till sambete för kor från olika gårdar i länet. Innan dess var det jordbruk på området. Nu ska drygt 16 hektar av halvön planteras med frögran, vilket betyder att nästan all öppen mark kommer att försvinna.

Arne Söderlind bor på ön och han är orolig över att området kommer att tappa sitt kulturella och biologiska värde.

- Jag tycker väldigt illa om det här. Det förstör miljön totalt, både för oss som bor här och för djur- och växtlivet. Det är konstaterat att det finns en hel del värdefulla växtarter och häckande fåglar här.

Landskapet kommer att förändras markant, och både de boende och Sollefteå kommuns biolog är orolig över att växt- och djurarter som finns där idag, kommer att ta skada. Men det tror inte Jörgen Andersson, chef för Norrplant.