Många norrmän turistar i länet

Turistnäringen i länet ökar stadigt och en färsk undersökning visar att det framförallt är norrmän som hittat hit.

Jonny Hellström är turistchef på turistbyrån i Sundsvall, och ser flera anledningar till den norska tillströmningen. Bland annat har man satsat på reklamkampanjer i norska tidningar, och turistbyrån har visat upp sig i Trondheim. 

En som hittat hit är Ingeborg Edelsten från Narvik. Hon och hennes make campar på Fläsians camping, och för dem är  Sverige och Västernorrland det första semesteralternativet, bland annat för det fina vädret.