Mer stöd till företagande på landsbygden

Nu är regeringens landsbygdsprogram klart. Fokus i det nya programmet ligger på företagande.

För att få bidrag behöver man inte äga jordbruksmark eller vara jordbrukare, utan flera stödformer vänder sig även till andra aktörer på landsbygden.

Den lokala förankringen ska förhoppningsvis också öka, genom att alla län själva får ta fram planer för hur programmet ska tillämpas.

Programmet gäller för perioden 2007-2013. Innan programmet kan börja gälla ska det godkännas av EU, vilket beräknas ske i december 2006.

EU finansierar hälften av programmet, som har en total budget på cirka 5 miljarder per år.