SCA anmäls för planteringsprojekt

Naturskyddsföreningen i Västernorrland anmäler nu skogsföretaget SCA.

SCA ska anlägga ett granfröplantage på halvön Vojen i Graningesjön, där det i dag är ett öppet landskap.

Varken de boende på området eller kommunekologen i Sollefteå uppskattar projektet, och nu har Hans Sundström, i Naturskyddsföreningens länsskogsgrupp, skickat en anmälan till SCA.

Om det finns höga naturvärden på platsen kan Länsstyrelsen förbjuda verksamheten. Men SCA måste själva anmäla sig till Länsstyrelsen. Och det hoppas de boende på Vojen, kommunekologen, Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen nu att SCA ska göra, för att få till stånd en utredning av konskevenserna för miljön.