Särskild medicinsk enhet för trafikfrågor

Blir det Örnsköldsvik eller Härnösand som får ansvaret att inrätta en trafikmedicinsk enhet?

Varje län ska om ett par år få en trafikmedicinsk enhet, som ska jobba för att öka kompetensen bland läkarna när det gäller att bedöma personer som av sjukdom eller ålder anses olämpliga som bilförare.

I dag har inte läkarna vare sig kompetens eller möjlighet, men Vägverket föreslår en rad åtgärder för att ändra på det.

I en utredning som vägverket gjort på uppdrag av regeringen, pekas Örnsköldsvik ut som lämpligast med tanke på närheten till Umeå.