(fp) protest mot bärskatt

Flera folkpartister från norra Sverige skriver i ett öppet brev till Per Nuder att dom senaste lagändringarna för bärplockning hotar årets skörd.
I sitt brev kräver dom att personer som plockar och säljer vildväxande bär inte ska betraktas som anställda.
(fp) vill att det skattefria beloppet ska höjas till 50 000 kr, istället för 5 000 kr, och att samma regler ska gälla för såväl svenska som utländska bärplockare.