FN-chefer på kurs i Härnösand

I byn Rö, strax norr om Härnösand har tolv höga FN-chefer från hela världen samlats för att lära sig mer om ledarskap och jämställdhet.
Det handlar om att bryta traditionen om att män, ofta, rekryterar andra män till höga chefsposter i organisationer och företag.
Barbro Dahlbom-Hall arbetar som konsult åt FN och den som leder kursen.

Säger Barbro Dahlbom Hall som håller i chefskursen för män i Härnösand.

Reporter Christer Suneson.