Frästa spår gör vägarna säkrare

Tjugo mil av vägarna i Jämtland har fått den nya mittlinjefräsningen som ska göra dem säkrare.
Centimeterdjupa spår i vägen gör att bilisten både känner och hör att man är på väg över mittlinjen.
- Idén kommer från USA där frästa mittlinjer har minskat olyckorna, säger Berndt Söderholm på Vägverket region Mitt.
Nästa sommar ska ytterligare 20 mil av mellannorrlands vägar få spår i mitten.