Campingen kan bli en dödsfälla

Många av länets campingplatser struntar i brandsäkerheten och kan i värsta fall vara livsfarliga att bo på.
Räddningsverkets regler säger att avståndet mellan husvagnar ska vara minst fyra meter. Men på de campingar som Länsnyheterna undersökt stod husvagnar och förtält i stort sett vägg mot vägg och det innebär att en brand lätt kan få katastrofala följder.

Varje år brinner omkring 150 husvagnar i Sverige och i genomsnitt avlider en person varje år i en husvagnsbrand.

Nu i semestertider packas husvagnarna tätt på campingplatserna, allt för tätt i många fall. Av de tre undersökta campingplatserna i Sundsvall-Timrå stod omkring 60 husvagnar med förtält på mindre än en meters avstånd från varandra. Om en brand skulle uppstå skulle den spridas mycket fort från vagn till vagn. Och då är det campingägaren som står ansvarig.

Tomas Lundkvist, boende på Bergafjärdens camping i Sundsvall har flera andra husvagnar tätt omkring sin vagn. Och han tycker reglerna borde styras upp hårdare.