Ekonomin går före brandsäkerheten

Många campingplatser i länet packar husvagnar och förtält för nära varandra och det kan innbära att en brand skulle kunna sprida sig explosionsartat.
En av platserna där Räddningsverkets regler på fyra meter mellan vagnarna inte följs är Bergafjärdens camping, söder om Sundsvall.
Lennie Johansson äger campingen och han menar om reglerna måste följas skulle han få in färre gäster och mindre intäkter till campingen.

Säger Lennie Johansson ägare till Bergafjärdens camping i Sundsvall.
Reporter Christer Suneson.