Laxsjukdomen M74 ökar igen

För två år sedan var bara någon procent av laxbeståndet i Östersjön drabbat, i år rapporterar fiskodlingarna att uppemot var femte lax lider av B-vitaminbrist som orsakar M74.
Börje Sahlin vid Bergeforsens laxodling i Timrå har lärt sig känna igen de sjuka fiskarna:

Säger Bjarne Ragnarsson enhetschef på Fiskeriverkets försöksstation i Älvkarleby.
Reporter Ingrid Engstedt Edfast

Börje Sahlin har jobbat på fiskodlingen i Bergeforsen i 20 år och var med i under början av 90 talet då tidvis nästan samtliga laxar som fångades var drabbade. Många var under 90-talet rädda för att den vilda laxen i Östersjön helt skulle försvinna och för säkerhets skull sparades rom från olika älvarna i genbanker.
Nu tyder mycket på en uppgång för sjukdomen.
Forskningen visade att sjukdomen M74 handlade om B-vitaminbrist och när rommen eller ynglen behandlades med B-vitaminet Tiamin försvann symptomen.
Fortfarande vet ingen varför Östersjölaxen ibland drabbas av B-vitaminbrist säger Bjarne Ragnarsson enhetschef på Fiskeriverkets försöksstation i Älvkarleby.

Vilka konsekvenser som en uppgång av M74 får är oklart.
Det är bara laxyngel i odlingar som kan behandlas - den vilda laxen som drabbas dör säger Bjarne Ragnarsson och på sikt kan det få konskvenser för Östersjölaxen: