Fartkamerorna sänker hastigheterna

De nya fartkamerorna ger goda resultat, enligt Vägverket.
I Västernorrland finns idag tolv kameror utplacerade och i slutet av sommaren ska sju nya hastighetskameror monteras mellan Veda och Sollefteå.
Sven-Olov Hansson är chef för rikspolisstyrelsen i Kiruna.

Det säger Sven-Olov Hansson, chef för rikspolisstyrelsen i Kiruna. Reporter Linnéa Medelberg.

Enligt vägverket har snitthastigheten på vägar med fartkameror minskat med i genomsnitt 8 kilometer i timmen, och omräknat i människoliv skulle det kunna innebära 40 - 50 procent färre trafikdöda. Enligt Svante Näsström, chef på trafikpolisen i Västernorrand, är kamerorna effektiva. Under ett dygn har uppemot 70 personer fångats av en enda kamera.

Till skillnad från de gamla systemet finns det idag en permanent kamera i varje stolpe som alltid är aktiverad. Informationen från kameran skickas direkt till rikspolisstyrelsen i Kiruna, som utreder fallet.