Markägare i Sollefteå bränner sin skog i dag

Ett skogsområde i Sollefteå motsvarande 150 fotbollsplaner kommer i dag att brännas i en så kallad naturvårdsbränning. Det är en privat markägare som bränner en del av sin skog för att skapa förutsättningar för brandberoende djur och växter att överleva.

Det handlar om en så kallad naturvårdsbränning under kontrollerade former. Bakom det hela står den naturvårdsintresserade markägaren Johan Hedberg.

Den här naturvårdsbränningen är inte att likna vid de hyggesbränningar som de stora skogsbolagen ägnar sig åt. I det här fallet är det frisk, stående skog som tänds på. Allt för att efterlikna naturen själv. Förr brann nämligen skogarna i Västernorrland oftare och dagens effektiva släckning av skogsbränder är inte bara av godo, eftersom vissa djur och växtarter är beroende av bränder för att överleva. Johan Hedberg hoppas på sikt att flera arter ska etablera sig i området.

Av säkerhetsskäl är det inte lämpligt att besöka området vid Storkol-åsen. Lyssna hellre på Radio Västernorrlands sändningar under dagen, eftersom vi kommer bevaka och berätta om brandens förlopp.