Hundra personer håller sig undan straff

Omkring 100 personer vid anstalterna i Viskan och Ljustadalen saknas.

De har enkelt inte dykt upp på antalten för att avtjäna sina straff.

Två Sundsvallbor som upprörs över Kriminalvårdens sätt att hantera problemet, är Ditte Ahlström och Gunilla Berglund.

-Man undergräver ju sin egen trovärdighet, när man säger att nu ska du få ett straff, och sedan kan man bara låta bli att komma dit, säger Gunilla Berglund.

Och uppgifterna om hur lagförda personer slipper straff genom att hålla sig borta från anstalterna rör inte bara upp känslorna bland allmänheten.

Nu kommer också kritik från politiskt håll.

Solveig Hellquist är folkpartistisk riksdagsledamot från Sundsvall och hon ser stora faror med bristerna i kriminalvården.