SCA redovisar vinst

Skogsföretaget SCA redovisar en vinst före skatt på 1 708 miljoner kronor för andra kvartalet, jämfört med vinsten på 1 569 miljoner kronor motsvarande period i fjol. Det innebär en vinstökning med 9 procent.