Protest mot skogsavverkning

Invånarna kring Klockarberget söder om Sundsvall protesterar mot en planerad avverkning av ett mindre område med gammal skog.

Området betyder mycket för friluftslivet i området, men än så länge har protesterna inte givit resultat.

Nu kräver miljöpartiet att Sundsvalls kommun ska lösa ut markägaren och bevara området