Sundsvalls övergångsställen farligast i länet

Fotgängare i Sundsvall är mer utsatta än gångtrafikanter i andra delar av länet. Hälften av alla olyckor som sker på övergångsställen i Västernorrland, inträffar i Sundsvalls kommun.

I länet har 27 olyckor med fotgängare på övergångsställen inträffat under de senaste tre åren. 15 av dem inträffade i Sundsvall.

Enligt Kerstin Lidbom, trafikingenjör på stadsbyggnadskontoret i Sundsvall, beror olyckorna på att billister kör för fort.

- Dessutom tror många fotgängare att övergångsställen är en säkerhetsanordning och ser sig därför inte för innan de går ut i gatan, säger hon.

Stadsbyggnadskontoret försöker att göra övergångsställena säkrare, bland annat genom att bygga refuger mellan körfälten så att fotgängaren kan gå över ett körfält i taget.