Godstrafik över Bottenhavet

Färjetrafik mellan Västernorrland och Finland kan återigen bli aktuellt.

Det är projektet North East Cargo Link, som tillsammans med intresseföreningen Neckla, planerar att få igång en godslinje, med hamn i Sundsvall eller Härnösand.

- Det finns ett antal företag som fraktar över gods ända från Trondheim och över Sundsvall, och i Sundsvallsregionen, som skulle betjänas av en hamn i området. Och på finska sidan finns det motsvarande behov, säger Jussi Joselius, styrelsemedlem i Neckla.

Det har diskuterats om det är möjligt att bedriva färjetrafik mellan Västernorrland och Finland, eftersom företaget RG Line, som idag trafikerar sträckan Umeå - Vasa med persontrafik, behöver ekonomiskt stöd från den finska staten för att gå runt.

Men, enligt Jossi Joselis skulle färjetrafiken från Västernorrland inrikta sig på godstrafik och inom det området spår han en ljus framtid. Det enda problemet han ser idag är att hitta lämpliga färjor.