Utländska bärplockare får lägre lön

Minst ett par tusen thailändare väntar oroligt på besked om hur mycket betalt de kommer att få för att plocka bär.

Skatteverket vill se dem som anställda, vilket betyder att bäruppköpare är skyldiga att betala arbetsgivaravgift och en särskild inkomstskatt för utländska medborgare, så kallad SINKskatt.

Det skulle betyda att plockare utanför EU får hälften så mycket betalt som andra. För många thailändare som lånat pengar till en biljett skulle en halvering av inkomsten vara en katastrof, berättar Jim, gruppansvarig för 70 thailändare som plockar hjortron utanför Junsele norr om Sollefteå.