SCA överklagar krav på minskade utsläpp

SCA Graphic i Sundsvall överklagar en dom i Miljööverdomstolen.

Domen tvingar bolaget att utreda hur de kan minska svavelutsläppen från Östrands massafabrik i Timrå.

Det var vid bytet av en sodapanna som kraven restes, och Miljööverdomstolen bedömde att en så stor investering kräver en ny prövning av hela verksamheten.