Länets socialtjänst får kritik

Länsstyrelsen riktar kritik mot socialtjänsten i länet när det gäller att se till barnens bästa.

I sin årliga rapport har välfärdsavdelningen inom Länsstyrelsen granskat och bedömt hur socialtjänsten tar hand om bland annat barn, unga och familjer.

Genomgående i rapporten är att socialtjänsten saknar ett ”barnperspektiv”. Ett begrepp som ska vara centralt i socialtjänstens verksamhet.

Tillförordnad förvaltningschef i Örnsköldsvik, Gun Pettersson, säger att Humanistförvaltningen menar att det är bristande dokumentation som är orsaken till kritiken.

Och att förvaltningens tjänstemän måste bli bättre på att skriva ner i sina rapporter hur man tagit hänsyn till barnen i olika ärenden.