Systembolagschef JO-anmäler rättegång

Kent Arrehag i Härnösand som tidigare varit butikschef för Systembolaget i Timrå, JO-anmäler rättegången i muthärvan för att han inte fick en individuell prövning.

Enligt anmälaren var de 18 personer i samma rättsal som ”dömdes mer eller mindre alla över en kam”.

Arrehag menar också att de nämndemän som arbetade under rättegången inte var tillräckligt insatta i Systembolagets företagskultur.