Olaglig tomgångskörning vanlig

Det slarvas med förbudet mot tomgångskörning i centrum, menar miljökontoret i Sundsvall.

Snabbmatrestaurangers drive-in är en av alla platser där bilister gärna låter motorn gå.

Den vanligaste regeln i länets kommuner är att tomgångskörning är tillåtet max en minut i centrum.

Men på drive-in restauranger får kunderna ofta vänta längre tid än så. McDonalds vd i Sundsvall, Ulf Andersson, säger att det i genomsnitt tar två minuter för en kund att åka genom deras drive-in i centrala Sundsvall.

Men Maria Olsson, har en annan uppfattning om drive-insystemet och hur lång tid man egentligen väntar.

- Mellan fem och 25 minuter får man vänta, säger Maria Olsson, som tror att det är mer miljövänligt att stå på tomgång istället för att starta om bilen flera gånger.

Men Stig Johansson på miljökontoret i Sundsvall håller inte med, och säger att förbudet mot tomgångskörning inte efterlevs alls:

- I princip efterlevs regeln inte alls, det är väldigt dåligt.