Örnsköldsviks kommun får stridsbåt från Marinen

Försvarsmakten ska skänka en stridsbåt till Örnsköldsviks kommun. Marinen ska göra sig av med alla sina stridsbåtar av modellen 90 E, som i framtiden istället ska användas av Sjöfartsverket och kommunal räddningstjänst.

Räddningstjänsten i Örnsköldsvik har därför bett Marinen om att en av båtarna ska skänkas till Örnsköldsviks kommun, vilket försvarsmakten har gått med på.

Räddningstjänsten bedömer att den nya båten har bättre last och personalutrymmen samt erbjuder bättre arbetsmiljö, vilket skulle motivera att man bytte ut den gamla RIB-båten man har i dag.

När kommunen får stridsbåten kommer kostnader uppstå för utbildning och för iordningsställande av båten från militärt material till kommunalt bruk, som till exempel målning. Detta beräknas kosta 75-100000 kronor.