Sex av tio privatläkare fuskar med skatten

Privata vårdgivare fuskar med skatten, det visar Skatteverkets kontroll. 

I region norr har 65 procent av dom granskade privatläkarna och sjukgymnasterna slarvat med sin bokföring.

Skattefusket handlar bland annat om oredovisade patientavgifter. Dessutom har Skatteverket hittat en hel del privata kostnader hos vissa företag.

Om inte företagen rättar till sin bokföring kommer dom att bli återbetalningsskyldiga. Vid årsskiftet hade den inkomsten resulterat i 13 miljoner kronor till den svenska staten.

- Många gånger sköter man bokföringen själv, och det visar sig att man inte klarar av den biten. Men eftersom vi har hittat redovisade intäkter och privata kostnader kan vi på Skatteverket inte annat än bedöma dom felen som avsiktliga, säger Lars-Erik Sandberg på Skatteverket region norr.