Tveksamt om fuskjägare lönar sig

Försäkringskassans nya fuskjägare är nu på plats. Till en kostnad av 3,5 miljoner kronor har sex nya handläggare anställts i länet. Men någon prognos för hur mycket pengar den utökade fuskjakten ska inbringa finns inte.

Förra året polisanmäldes 41 bidragstagare, som fuskat med framför allt föräldrapenning och bostadsbidrag. Av dessa fälldes bara en fjärdedel i domstol och i pengar återkrävdes drygt en miljon kronor.

Tillförordnad länsdirektör Åke Thunberg beräknar att man med de nya handläggarna, nästa år kommer kunna göra knappt dubbelt så många polisanmälningar. Men om det kommer innebära att man kan kräva in dubbelt så mycket pengar vet han däremot inte.