Kemikalieutsläpp väster om Örnsköldsvik

Ett utsläpp av farliga ämnen har skett vid infarten till Mjäla utefter Sidensjövägen, väg 335, väster om Örnsköldsvik vid nio-tiden i morse.

Det var en lastbil som av ännu okänd anledning har tappat tre tankar kemikalier ut på vägen och ner i diket. Alla tre läcker.

Enligt räddningstjänstens insattsledare, Lars Edstedt, är det fosforsyra, väteperoxid och natriumlut som läcker ut, vilket man inte får andas in eller få på sig.

Dessutom har utsläppet skett i utkanten av ett vattentäktsområde, men enligt Edstedt är risken väldigt liten att kemikalierna ska komma ut i dricksvattnet.

Nu försöker räddningstjänsten täta behållarna för att stoppa läckaget samt sannerar genom att späda ut kemikalierna med vatten och gräva bort det som finns i marken.

Lastbilsföraren är chockad och införd till Örnsköldsviks sjukhus.

Vägen är avstängd för tung trafik och personbilstrafiken leds runt platsen.