Sundsvalls sjukhus satsar på akutläkarorganisation

Sundsvalls sjukhus satsar på att skapa en akutläkarorganisation. Det ska leda till att läkare ska fastanställas på akutmottagningen med målet att skapa ett förbättrat akutmottagande.

I dag delas jourverksameten på akutmottagningen av många olika läkare, där kompetens och intresse för det akuta omhändertagandet varierar mycket.

Nio akutläkare ska anställas nu under sommaren och akuktläkarorganisationen beräknas komma i gång under september månad.