Länsborna använder mindre nikotinläkemedel

Allt färre länsbor tar hjälp av nikotinläkemedel för att sluta röka.

Apotekets försäljning av nikotintuggummin, nikotinplåster och andra sådana läkemedel har minskat i Västernorrland, enligt statistik från apoteket.

Totalt i Sverige har försäljningen av nikotinläkemedel ökat.