Mäklares sätt att ta betalt ifrågasätts

När Stig Wiking sålde sitt hus i Haga i Sundsvall tog mäklaren först 40 000 kronor i provision på utgångspriset och tio procent på det som översteg utgångspriset. Det efter att mäklaren själv satt utgångspriset.
I fallet Stig Wiking blev försäljningspriset en miljon kronor högre än utgångpriset.

Det här sättet att ta betalt är vanligt i storstäderna, men kritiseras hårt av andra mäklare i Sundsvall.

Det är lätt hänt att mäklare kan misstänkas sätta för låga utgångspriser i jakten på högre provisioner precis som är fallet i Stig Wikings affär.

Mäklaren satte utgångspriset 1,4 miljoner kronor när Stig Wikings hus skulle säljas trots att ett annat hus i grannskapet ansågs vara värt dubbelt så mycket - 2,8 miljoner.

Mycket riktigt översteg också försäljningspriset utgångpriset och det rejält när Stig Wikings hus blev sålt. Köparen betalade en miljon mer än det pris som begärdes initialt.

Stig Wiking tycker att sättet att ta betalt är tveksamt.